Üstad İsmet Nedim Yazıyor!


 

 

Türkiye’mizde Türk Sanat Müziği bugün çok sevilmekte ve tutulmaktadır. Ben çok küçük yaşlarda iken, yurdumuzda hiçbir şehirde (İstanbul hariç) musiki cemiyeti ve dernekleri yoktu. Gayet iyi hatırlıyorum. “Ah” derlerdi, “Bir İstanbul’a gidebilsem, oradaki üstadlardan ders alsam.” Çünkü o zaman yalnız İstanbul’da vardı bu dernekler. Büyük müzik otoriteleri yalnız İstanbul’da idiler.

 

Bizler, kulaktan müzik öğrenirdik. Fakat o büyük hocalara erişmek bir hayaldi bizler için.Nihayet bir gün, Samsun’da musiki derneğinin kurulmuş olduğunu haber aldık. Büyüklerimiz musiki derneği kurmuşlardı. Bir gün toplanıp gittik, keman, ud, kanun, ney gibi musiki aletleri çalınıyor, koro şarkılar okuyordu. Aklımızda kaldığı kadar, Taner diye bir müzisyen, Kemal Sezen diye bir zât girişimde bulunmuş, İstanbul’u bizlerin ayağına getirmişlerdi.

 

Ben, Nejat, Kemal, Ahmet (Dım Dım) şaşırdık. Üstadların önünde hep nota vardı ve eserleri nota ile geçiyorlardı. Allah’ım, bu ne imkândı, nota, makam, usûl, ilmî bir çalışma. İşte o zaman bir hiç olduğumuzu anladık. Rica minnet bizler de cemiyete girdik. İlk feyiz aldığım yer burası olmuştur.

 

Bu temele dayanarak neler yapıldığını sonradan daha iyi anladım. Şimdi ise bu cemiyet, bir konservatuvar seviyesine gelmiştir.

 

Üç gün evvel Samsunlu arkadaşım gazeteci Ayhan Aydın, Berlin’e 60 kişilik koskoca musiki cemiyetini getireceğini söyleyince çok şaşırdım. Kendisini alnından öpmek gerekirdi. Çünkü bu olağanüstü bir başarı idi. Cesaretini takdirle onun musikiyi ne kadar sevdiğini anladım. Ayhan Aydın gibi kişiler (müzikten anlayan) bu memlekete çok çok lazımdır. Şimdi Samsun Musiki Cemiyeti’nin  başında büyük bir müzisyen, üstâd, sanatçı Taner Çağlayan vardı. Hakiki Türk müziğini çok iyi bilen ve yeniliğe açık bir kişi ile Samsun ve bizler ne kadar öğünsek yeridir.

 

Repertuvarlarını gördüm. Olağanüstü bir çalışma semeresi, müzik kitaplarını gördüm, çok faydalı, hiçbir yanlışı yok.

 

Sevgili okuyucular, size bir şey söylemek isterim. Ben, konservatuvardan ve TRT’den yetiştim. En büyük hocalardan bu sanatın inceliklerini öğrendim, size bir sır vereyim ama kimse duymasın; Konservatuar notalarında yanlış var, radyonunkinde var, fakat Samsun Musiki Cemiyetinin notalarında hatâ yok. Kendilerini tebrik ederim.

(Kaynak: Tercüman Gazetesi, Berlin İlavesi, 24 Ekim 1986 )

Elektronik Ortama Aktaran: Salih M. KOŞAR


 

BİR ANI

İsmet Nedim’ üstad Saadettin Kaynak’ın bir hatırlatması:

“Geçenlerde Samsun’a uğradım. Musiki dernekleri bana bir müzik ziyafeti vereceklerini söylediler. Güldüm. Kendilerine itimatlarını takdir etmiştim. Fakat şunu gördüm ve işittim. O gece eserlerimi en büyük üstadlardan daha ruhlu okudular.”

Konuşma: Koşuyolu-İstanbul, 12 Mayıs 1956, İsmet Nedim-Saadettin Kaynak


 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !